my eye wants to speak…

Proje Adı : My Eye Reflection

Grup Adı : REM

Fikir Özeti..

Görüntü işleme kullanarak felçlilerin veya engellilerin iletişim kurabilmesine yardımcı olabilecek bir araç geliştirilmek planlanmaktadır.

Proje kapsamında, göz tanıma ve takip sistemi ile bir usb kamera ve monitör kullanılması planlanmaktadır. Hastanın gözünün baktığı noktanın bulunmasıyla, monitör üzerindeki alfabe içeren sanal klavye şeklinde bir arayüz yardımıyla, istediği harfleri seçip kelime ve cümle oluşturabilmesini ve bu sayede iletişim kurabilmesini sağlamak istenmektedir. Ek olarak, kelimeleri seslendiren bir mekanizma da eklenilmesi düşünülmektedir. Ayrıca bu yazılım modülü başka projelere entegre edilerek genişletilebilir olması planlanmaktadır. Örneğin Windows Live Messenger’da yazışmayı sağlayabilecek bir eklenti gibi ya da hastanelerde felçli hastalarla iletişim sağlamak için kullanılabilir.

Bu fikir ile engelli ya da felçli hastaların, kendilerini daha rahat ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmesini sağlayarak, bireysel yaşam kalitesinin ve toplumla ilişkilerinin arttırılması planlanmaktadır.

Fikir Amacı..

Göz takip sisteminin amacı; gözdeki iris hareketlerinden yararlanılarak kişinin bir bilgisayar ekranı üzerinde nereye baktığını bulmaktır. Bu sistemde kullanıcı kitlemiz felçli insanlardır. Geliştirdiğimiz sistemle geçirdikleri felç yüzünden hayatlarına normal bir şekilde devam edemeyen hastaların göz hareketlerinden yararlanılarak bir arayüz yardımıyla kendini ifade etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Hedef..

Bu proje fikri ile engelli ve felçli hastaların, kendilerini daha rahat ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmesini sağlayarak, bireysel yaşam kalitesinin ve toplumla ilişkilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu sayede, engelli hastaların sağlıklı bir şekilde toplumda yer alabilmeleri ve diğer sağlıklı insanlara göre eksik yönlerinin olduğunu düşünmemelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Şimdiye kadar geliştirilmiş ürünler arasında, bizim geliştirecek olduğumuz ürün, maliyet açısından daha uygun olacağı için, öncelikle Türkiye pazarı olmak üzere, zamanla geliştirilmesi ve dünya pazarında yer edinmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Pazar Araştırması ve Pazardan Beklentiler..

Türkiye’deki özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde, bu ya da benzeri bir sistem fiyatından ötürü kullanılmamaktadır. Aynı zamanda, maddi açıdan yetersiz olan hastalar göz önünde bulundurulduğunda, bireysel kullanıma yönelik olduğu söylenemez. Bu sebeplerden dolayı, geliştireceğimiz sistemin pazarda talep edileceği düşünülmektedir.

Mevcut Teknolojilerden Farkımız..

Bu fikir ile şimdiye kadar geliştirilmiş sistemler, maddi açıdan bakıldığında, genel gelir seviyesi düşünüldüğünde toplumdaki çoğu engelli veya felçli hastanın satın alabileceği bir düzeyde olduğu söylenemez. Bizim geliştireceğimiz sistem, standart bir usb kamera ve belli boyutlarda bir monitör kullanılarak hemen hemen aynı işlevselliği sağlaması amaçlanmaktadır. Bu sayede, piyasadaki diğer pahalı sistemlerle rekabet imkanı bulunabilecektir.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: