my eye wants to speak…

Author Archive

Görüntü İşleme

Görüntü işleme, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar bilimlerinde, girdisi bir fotoğraf ya da video gibi bir imaj ve çıktısı da bir imaj ya da imajla ilişkili karakteristikler kümesi olan sinyal işlemenin bir başka bir formudur. Dijital görüntü işleme ise, görüntü işlemenin dijital imajlarda çieşitli algoritmalarla kullanılmasıdır. (more…)

Advertisements

My Eye Reflection – Göz Takip Sistemi

Proje Adı : My Eye Reflection

Grup Adı : REM

Fikir Özeti..

Görüntü işleme kullanarak felçlilerin veya engellilerin iletişim kurabilmesine yardımcı olabilecek bir araç geliştirilmek planlanmaktadır.

Proje kapsamında, göz tanıma ve takip sistemi ile bir usb kamera ve monitör kullanılması planlanmaktadır. Hastanın gözünün baktığı noktanın bulunmasıyla, monitör üzerindeki alfabe içeren sanal klavye şeklinde bir arayüz yardımıyla, istediği harfleri seçip kelime ve cümle oluşturabilmesini ve bu sayede iletişim kurabilmesini sağlamak istenmektedir. Ek olarak, kelimeleri seslendiren bir mekanizma da eklenilmesi düşünülmektedir. Ayrıca bu yazılım modülü başka projelere entegre edilerek genişletilebilir olması planlanmaktadır. Örneğin Windows Live Messenger’da yazışmayı sağlayabilecek bir eklenti gibi ya da hastanelerde felçli hastalarla iletişim sağlamak için kullanılabilir.

Bu fikir ile engelli ya da felçli hastaların, kendilerini daha rahat ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmesini sağlayarak, bireysel yaşam kalitesinin ve toplumla ilişkilerinin arttırılması planlanmaktadır. (more…)